Corona (COVID 19)

Schooltijden

Dit schooljaar hanteren wij weer onze gebruikelijke schooltijden. Vanaf 8.20 uur tot 8.25 uur staat de leerkracht van de groep buiten. Om 8.25 gaat de leerkracht naar binnen en vanaf dat moment mogen de kinderen de school in en om half negen starten alle lessen. Wij zijn nog voorzichtig met ouders in de school. 

Richtlijnen Corona

Het protocol basisonderwijs/ De richtlijn over hoe wij omgaan met Corona vindt u hier. (versie 17 januari 2022).

Wanneer mag uw kind wel/ niet naar school. Meer informatie hierover vindt u hier

Meer informatie over het Corona virus

Algemene informatie corona via de rijksoverheid 
Protocollen en richtlijnen (lesopafstand.nl)

Algemene informatie RIVM
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

Samenwerkende partijen