Judo

De Gooise Daltonschool wil dat alle leerlingen opgroeien tot zelfstandige mensen die sociaal en weerbaar zijn. Om die reden krijgen alle leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 het hele schooljaar wekelijks judoles.

De Gooise Daltonschool kiest heel gericht voor judo als sport. We vinden het belangrijk dat kinderen bewegen, maar judo biedt hen nog zo veel meer. Spelenderwijs leren ze omgaan met zaken als regels en respect. Judo is goed voor hun sociale opvoeding, maar kinderen worden er ook zelfverzekerd en weerbaar van.

Omdat een judo pak onmisbaar is, krijgen de leerlingen een pak van de school in bruikleen. Deze unieke bewegingslessen zijn een samenwerking met Judoschool van der Hoek.

Stip Hilversum stelde een aantal jaar geleden hiervoor een deel van het innovatiebudget beschikbaar. Daarnaast kreeg de school toen ook steun van de gemeente Hilversum die de judomat voor dit bijzondere initiatief bekostigde.

Meester Björn Dorresteijn en meester Christiaan van den Hoek verzorgen de wekelijkse judo lessen op De Gooise Daltonschool.

Samenwerkende partijen