Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere basisschool heeft een medezeggenschapsraad (MR), dat is vastgelegd in de “Wet Medezeggenschap op Scholen”. 

De MR heeft als taak mee te denken en te beslissen over allerlei schoolzaken. U kunt hierbij denken aan de kwaliteit van onderwijs, besteding van gelden, maar ook de onderwerpen als huisvesting en schooltijden worden besproken in de MR.  De MR komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar om te overleggen. 

De leden in de MR zijn:
-  Sander Riesener, vader van Pim (groep 1/2) en Mees (gaat bijna naar school)
-  Nanda Heijmans, moeder van Ilse (groep 4) en Anne (voortgezet onderwijs)
-  Sebastiaan de Gruijter, (GMR), vader van Sophie (groep 3) en Lotte (voortgezet onderwijs)
-  Manon Fleuren, leerkracht groep 3 
-  Vera van der Hoorn, leerkracht groep 5/6
-  Myrthe van Brunschot, (GMR), leerkracht groep 8

Het is altijd fijn als we concrete input van ouders of kinderen ontvangen dus als u vragen, ideeën of andere input heeft dan horen wij dit heel graag. Uiteraard gaat dit alleen om schoolbrede onderwerpen. Wanneer u vragen heeft over uw kind of de groep van uw kind dan kunt u deze met de leerkracht bespreken. 

De MR is bereikbaar per mail via mr@degooisedaltonschool.nl maar u kunt ons uiteraard ook persoonlijk aanspreken.

Klik hier voor het jaarverslag van schooljaar 2020-2021

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Naast de MR is er ook een GMR. Dit is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor alle Stipscholen. Vanuit elke school heeft één leerkracht en één ouder zitting in de GMR. 

 De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Openbaar Onderwijs (GMR) bespreekt school overstijgende voorstellen en overlegt regelmatig met het bestuur van STIP Hilversum (Geert Looyschelder).

Vanuit De Gooise Dalton nemen op dit moment Sebastiaan de Gruijter en Myrthe van Brunschot deel aan de vergaderingen van de GMR.

Samenwerkende partijen