Tweetalig onderwijs

Beheersing van de Engelse taal vinden we op De Gooise Daltonschool van belang omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media.

De aandacht die we besteden aan de Engelse taal zorgt ervoor dat onze school zich onderscheidt van andere scholen. Wij bieden op school tweetalig primair onderwijs aan (TPO).

Pilot TPO: In 2014 startte de Nederlandse overheid een project met Tweetalig Primair Onderwijs (TPO). In totaal doen 20 basisscholen mee aan dit project van vijf jaar. De pilot is inmiddels verlengd met nog 4 jaar en er zijn nog 18 basisscholen die meedoen aan deze pilot. De Gooise Daltonschool is nog steeds één van deze 18 scholen.

Het project Tweetalig Primair Onderwijs:
-  Wordt ondersteund door het Ministerie van Onderwijs
-  Wordt uitgevoerd door het Europees Platform
-  Heeft als doel om kwalitatief hoogwaardig tweetalig basisonderwijs te ontwikkelen
-  Ontwikkelt een doorlopende leerlijn naar het voortgezet onderwijs

In augustus 2015 zijn wij gestart met één TPO groep 1. Ieder jaar komt er een groep bij en zo groeit er binnen acht jaar een tweetalige afdeling binnen onze basisschool. De kinderen in deze groepen krijgen ongeveer 30% van de onderwijstijd in het Engels aangeboden. Ze krijgen dus Engelse les bij het reguliere lesprogramma en ook bij bewegingsonderwijs. Vanuit thema’s die aansluiten bij hun belevingswereld.

 Zo vergroten kinderen op een speelse manier snel hun woordenschat. Onderzoek heeft aangetoond dat het niet alleen goed is voor de nieuwe taal die geleerd wordt, maar ook voor de ontwikkeling van de eigen taal!

De Gooise Daltonschool geeft Engels een duidelijk herkenbare plek in het programma. Het gaat niet alleen om de lessen en activiteiten in het Engels, maar ook en vooral om die goed aan te laten sluiten bij de onderwerpen waar de kinderen toch mee bezig zijn. Juist door Engels te gebruiken in alledaagse situaties wordt de taalverwerving versterkt. Onze ervaringen leren dat kinderen in de bovenbouw na een paar jaar Engels zo goed als accentloos in deze vreemde taal spreken.

Lesopbouw TPO Samen ontwikkeld samen met Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) en de pilotscholen een curriculum TPO wat de standaard in Nederland gaat worden.

Onderzoeken tonen aan dat de aandacht voor een vreemde taal geen negatieve effecten heeft op de moedertaal. Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de pilot van tweetalig basisonderwijs is dan ook dat het Nederlands van de deelnemende leerlingen op niveau blijft.

Kennis over de culturele achtergrond van de Engelse taal is nodig bij het leren begrijpen van de nieuwe taal. Daarom zijn de lessen internationaal georiënteerd. Om ervoor te zorgen dat de kinderen een goede uitspraak aanleren, krijgen ze les van ‘(near)native speakers’, mensen van wie de moedertaal Engels is of die de Engelse taal op zeer hoog niveau beheersen.

De coördinator TPO is, samen met de directie inhoudelijk verantwoordelijk voor het aanbod Engels op De Gooise Daltonschool.

Samenwerkende partijen